Ikony - Přehled

Média

Medium: Tato ikona „media“ Vám pomůže rozdělit hadice dle transportovaného média, jakými jsou páry, kapaliny,prach a těžká brusiva. Umožňuje tak zákazníkovi snadno vybrat správnou hadici dle použití.

Pára: Tato hadice je vhodná pro vzduch a výpary.

Prach: Tato hadice je vhodá pro přenos prachu a práškových materiálů.

Kapaliny: Tato hadice je vhodná pro transport kapalin.

Abraze: Tato hadice je vhodná pro pohyb abrazivních médií jakými jsou např, třísky, hobliny a obilí.

Pre-PUR®

Polyuretany nejsou vždy stejné!

Stejně jako u všech surovin a výrobku, existují velké rozdíly v kvalitě i zde.

K výrobě hadic Norres se používá speciální směs s názvem Pre-PUR®, která obsahuje ester-polyuretan nebo ether-polyuretan. Ve srovnání s plastem ,pryží a „jednoduchým“ polyurethanem, obsahuje blokové kopolymery, které se skládají z tvrdého a měkkého Pre-PUR® segmentů díky kterým mají lepší vlastnosti. Tvrdé segmenty Pre-PUR® poskytují extrémně vysokou mechanickou stabilitu, zatímco díky měkkým segmentům získává materiál vysokou pružnost a dynamickou únosnost.

Hadice vyrobené z Pre-PUR® surovin mají mnoho důvodů k použití:

 • NORRES Pre-PUR® se skládá ze speciálního a vysoce kvalitního, prémiového ester a ether-polyurethanu.
  Výběr polyuretanu jen o jednu úroveň nižší kvality může způsobit snížení odolnosti vůči abrazi o více než 30%. Použití vysoce čistých surovin zajišťuje vysokou úroveň kvality.
  • vynikající mechanická stabilita
  • vysoká odolnost abrazi
  • vynikající chemická a hydrolytická odolnost
 • NORRES Pre-PUR®extrémně dlouhé řetězece molekul o vysoké molekulové hmotnosti a také velké množství krystalických domén). Délka molekulárních řetězců je určujícím faktorem pro okamžik měknutí hadice. Při chemické, hyd-rolytické a tepelné degradaci, jsou molekulární řetězce zkrácovány v důsledku štěpení. Toto má velký význam pro životnost hadice. Výrobky z Pre-PUR® mají výšší průměrnou pevnost, jsou-li vystaveny výsoké teplotě, zatímco při nízkých teplotách mají prokázatelně lepší pružnost.
  • lepší chemická a Hydrolytická stabilita
  • vyšší bod měknutí
  • vyšší pevnost v tlaku
  • větší bezpečnost díky stabilnímu materiálu
  • lepší vlastnosti opotřebení
  • nižší „ohýbací síla“ za studena
  • nižší riziko zlomení při ohybu
 • NORRES Pre-PUR® obsahuje speciální stabilizátory k výrobě hadic pomocí technologie vyvinuté ve spolupráci s našimi dodavateli surovin. Bez těchto aditiv jsou hadice obecně náchylnější k chemickému, hydrolytickému a tepelnému působení.
  • lepší chemická a hydrolytická stabilita
  • zlepšená odolnost proti oxidaci
  • lepší vlastnosti opotřebení a stárnutí hadic
  • zlepšená odolnost proti povětrnostním vlivům

Eter-polyuretan Pre-PUR® používáný u mnohých našich hadic má následující výhody oproti ester-polyuretan Pre-PUR® (i oproti jiným ester-polyuretanům):

 • Odolný vůči mikrobům (Toto je rozhodující při delším kontaktu s půdou nebo podobnými látkami, ve kterých jsou příznivé podmínky pro mikroby.)Chemická struktura směsi etheru a polyurethanů poskytuje materiálu trvalou odolnost proti mikrobiálnímu napadení. Věříme, že toto je jednoznačně lepší řešení než u ester-polyurethanů, které jsou často zdravotně stabilizovány (obsahují speciální látky) a nejsou zcela použitelné pro tyto účely. Je zde totiž riziko, že tyto aditiva na povrchu hadice budou v kontaktu s půdou a také s transportovaným materiálem.
 • Odolný vůči hydrolýze (Toto je rozhodující pro mokré nebo vlhké prostředí , vyšší teploty a pro použití v tropickém podnebí.)
 • Chemická stabilita je mnohem lepší než u ester polyurethanů
 • Pružnost při nízkých teplotách, lepší než u srovnatelných ester polyuretanů

Shrnutí:

 • delší životnost
 • větší bezpečnost
 • vysoká úspora energie
Odolná proti abrazi

Vysoce kvalitní směs materiálů PUR, optimalizovaná výroba a vyztužená konstrukce hadic od společnosti NORRES má za následek podstatně menší opotřebení v přepravních a sacích procesech, než u mnoha vámi doposud odebíraných hadic. Tyto hadice jsou speciálně vyvinuty pro dlouhou životnost a pro transport vysoce abrazivních médií.

Při srovnání s podobnými typy hadic se vyznačují těmito vlastnostmi:

 • vystužení geometrie stěny v primárních bodech opotřebení. Neustále dosahujeme překvapivě vysoké životnosti našich hadic díky neustálé optimalizaci jejich designu.
 • vysoká rozměrová stabilita při vysokých teplotách. Při vakuovém provozu dochází k vždy výraznému axiálnímu smrštění a zvýšení zvlnění vnitřní stěny hadice .V některých případech může docházet při transportu media k velmi vysokým teplotám způsobeným třením čerpaného média. Běžně používané termoplastické syntetické materiály zjemňují při vyšších teplotách materiál hadice , což vede ke ztrátě pevnosti a ke snížení odolnosti oděru.
 • Geometrie profilů hadic NORRES PUR je optimalizována tak, aby poskytovala produktům vynikající axiální tuhost při zachování jejích vynikající flexibility.

Hadice NORRES jsou vyráběny ,spolu se speciálními přísadami, ze surovin s obzvláště vysokou mechanickou pevností , které zajišťují velmi vysokou oděruvzdornost.

 • Velmi vysoká pevnost v tahu
  → minimální změna axiální délky hadice během použití
  → minimální vnitřní zvlnění hadice
  → delší životnost
 • Snížení opotřebení díky speciálním přísadám
  → méně opotřebení
  → delší životnost
Namáhání odolné

NORRES hadice označené tímto symbolem jsou schopny odolat namáhání buď částečně nebo úplně při přejetí nebo sešlápnutí.

Níže je uveden výběr našich produktů, které mají ikonu kvality produktu „Namáhání odolné“:

Hladká vnitřní stěna

NORRES hadice s touto ikonou májí optimální vlastnosti proudění a přinášejí následující výhody:

 • Velmi vysoká rychlost dodání
 • Nízká tlaková ztráta (snížený výkon a nižší provozní náklady)
 • Transport jemnějších materiálů
 • Nízké opotřebení a tedy delší životnost

Níže je uveden výběr našich produktů, které mají ikonu kvality produktu „Hladká vnitřní stěna“:

Flex

Vysoká pružnost. Tento symbol se používá u hadic, které jsou velmi ohebné.

Níže je uveden výběr našich produktů, které mají ikonu kvality produktu „Flex“:

Odlnost proti mikrobům

Příznivé podmínky pro růst mikroorganismů nastávají při dlouhodobém kontaktu s půdou, organickými látkami nebo při vystavení výrobku těžké kontaminaci. Chemická struktůra tohoto materiálu je pozměněna tak, aby dlouhodobě odolávala mikrobiálnímu napadení.

Níže je uveden výběr našich produktů, které mají ikonu kvality produktu „Odlnost proti mikrobům“:

Schválení pro použití v potravinářském průmyslu

NORRES hadice s tímto symbolem mají mezinárodní schválení a certifikáty, které umožňují použití výrobku v potravinářském průmyslu.

Níže je uveden výběr našich produktů, které mají ikonu kvality produktu „Schválení pro použití v potravinářském průmyslu“:

Samozhášivá

NORRES hadice s touto ikonou mají mezinárodní schválení vlastností klasifikovaných jako zpomalovače hoření nebo samozhášecí vyrobky.

Níže je uveden výběr našich produktů, které mají ikonu kvality produktu „Samozhášivá“:

Barva

Díky našim patentovaným způsobům výroby mohou být transparentní hadice vyrobeny s barevným pruhem po cele jejich délce. Změnte vzhled hadice dle barev Vaší firmy.

Antistatické a elektricky vodivé hadice

Podle nové ATEX směrnice, hadice s výbojem <10 9 Ω, nebo s elektricky vodivou stěnou (<10 3 Ω - <10 6 Ω) mohou být používány pro hořlavé, sypké materiály i v prostorech s nebezpečím výbuchu. Ovšem je nutno seznamit se s příslušnými předpisy a normami v technické dokumentaci.

Níže je uveden výběr našich produktů, které mají ikonu kvality produktu „Antistatické a elektricky vodivé hadice“:

Speciální přilnavost

Mnoho typů hadic je navrženo s pružným ocelovým drátem pevně zapuštěným do stěny. Jedná se o klíčový předpoklad pro axiální tuhost a stejně tak i pro stabilitu produktu a jeho odolnosti vůči přetlaku. Provozní podmínky, média ,jakými jsou např. oleje nebo rozpouštědla, kombinace mechanického a dynamického zatížení a zejména vysoké a nebo nízké teploty, často představují obrovskou překážku pro dosažení trvalé adheze mezi opletem hadice a její stěnou.

Dlouholetá zkušenost nás již naučila, že oddělené oplety hadic od její stěny vyvolávají zvýšené a asymetrické vlnění , což obvykle vede k výrazně kratší životnosti, podstatně vyšším tlakovým ztrátám.

Hadice, které jsou označeny tímto symbolem jsou vyrobeny speciálním a vysoce pokročilým vícestupňovým procesem adheze. Výsledkem je výjimečně dlouhá životnost těchto produktů, i když jsou vystaveny silným kombinovaným zatěžovacím procesům.

Zkrácení délky

NORRES poskytuje službu zákazníkům, která zahrnuje řezání výrobků, které jsou skladem. Dodáme Vám tedy délku hadice, která přesně vyhovuje Vašim potřebám. Tato služba je ovšem zpoplatněna.

Níže je uveden výběr našich produktů, které mají ikonu kvality produktu „Zkrácení délky“:

24/48 hodinove doručení

Produkty s ikonou NORRES „24h“/ „48h“ jsou naskladněny a je možné je dodat vždy do nasledujícíh 2 dnů.

Níže je uveden výběr našich produktů, které mají ikonu kvality produktu „24/48 hodinove doručení“:

Montážní služby do 48 hodin

NORRES zkompletuje položky označené ikonou „48h“ do 2 dnů (maximálně však 10 kusů na objednávku).

Níže je uveden výběr našich produktů, které mají ikonu kvality produktu „Montážní služby do 48 hodin“:

Glass/ fork symbol EU food approval

NORRES hadice nesoucí tento symbol byly oficiálně vydány a schváleny od nezávislého zkušební ústavu pro použití v souladu se směrnicí EU, v oboru potravin.

Níže je uveden výběr našich produktů, které mají ikonu kvality produktu „Glass/ fork symbol EU food approval“:

Trvale antistatické

Všechny hadice označené tímto symbolem jsou permanentně antistatické (<109 Ω).

Níže je uveden výběr našich produktů, které mají ikonu kvality produktu „Trvale antistatické “:

Patentováno

NORRES je jedním z předních výrobců vysoce kvalitních technických hadic. Hadice a hadicové systémy mají mezinárodní úroveň registrovaných patentů. Produkty označeny touto ikonou poskytují zákazníkům jedinečný produkt a řešení v tomto odvětví.

Níže je uveden výběr našich produktů, které mají ikonu kvality produktu „Patented“:

HT-PUR

U hadic používaných např. při výrobě plastů nebo v tiskařských lisech a kompresorech, jsou často vyžadovány stálé provozní teploty až 125 ° C. Společnost NORRES vyvinula nový typ polyuretanu, který je odolnější vůči teplu a méně náchylný ke stárnutí než jakékoliv jiné materiály.

Díky inovativnímu procesu NORRES dochází při výrobě k zesílení polymeru, po kterém vykazuje materiál až 40% zlepšení mechanické stability během vystavení teplotním vlivům . Hadice NORRES se symbolem HT-PUR lze používat při nepřetržité provozní teplotě 125 ° C a jsou schopny v krátkém časovém rozmezí odolávat až teplotě 150° C.

Přehled výhod hadic HT-PUR:

 • dlouhá životnost
 • menší opotřebení
 • vysoká pevnost v tlaku při vyšších teplotách
  → nižší provozní náklady
 • dobrá odolnost vůči chemikáliím, oleji a benzínu
 • lehčí, pružnější a levnější než jiné materiály, jako je například kov
 • •přízpůsobena elektrostatickým výbojům

Níže je uveden výběr našich produktů, které mají ikonu kvality produktu „HT-PUR“:

Bez obsahu Phthalatů

NORRES hadice s tímto symbolem jsou 100% bez ftalátů a změkčovačů.

Níže je uveden výběr našich produktů, které mají ikonu kvality produktu „Bez obsahu Phthalatů“: