CONNECT 229

Kleszcze do montażu opasek zaciskowych

szczegóły produktu

Aplikacja

  • dyfuzor rurowy membranowy,przeznaczony dla przemysłowych i komunalnych oczyszczalni ścieków, do drobnopęcherzykowego napowietrzania ciśnieniowego,do transferu tlenu do osadników z osadem czynnym w celu nitryfikacji, do napowietrzania ciągłego oraz pr
  • do transferu tlenu do osadników z osadem czynnym w celu nitryfikacji, do napowietrzania ciągłego oraz przerywanego, do transferu tlenu oraz recyrkulacji w reaktorach z zanurzonym złożem oraz w bioreaktorach, do przemieszania osadników z osadem czynny

Właściwości

  • dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

wariatny artykułu

śred.
znamionowa

(mm)
wewnętrzny
gwint

(cal)
długość


(mm)
hose
length

(mm)
Nr zam.
śred. znamionowa (mm)
-
wewnętrzny gwint (cal)
-
długość (mm)
-
hose length (mm)
-
Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/

Akcesoria