Wytyczne dot. montażu węży technicznych

Wymogi określono na podstawie przepisów normy DIN 20066 oraz wytycznych niemieckiego branżowego towarzystwa ubezpieczeniowego dla branży chemicznej BG Chemie (informator T 002):

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania oraz nieskracania okresu użytkowania przewodów wężowych poprzez dodatkowe obciążenia, należy spełnić poniższe wymagania.

Jeśli nie można uniknąć zewnętrznych mechanicznych obciążeń (np. częstego ciągnięcia po posadzce), wówczas powinno się stosować węże wykonane z poliuretanu o bardzo wysokiej odporności na ścieranie lub węże typu CP z zewnętrznie położonym stalowym profilem zaciskowym.

Węże typu AIRDUC® PUR oraz CP z zewnętrzną ochroną przed szorowaniem (lewa część rysunku).
Zwykłe węże bez zintegrowanej ochrony przed szorowaniem (prawa część rysunku).

Przewody wężowe należy podłączać bez skręceń.

Zbyt dużego obciążenia zginającego należy unikać stosując rolkę odpowiadającą dopuszczalnemu promieniowi gięcia względnie siodełko wężowe.

Przewód wężowy zamontować w kształcie kolanka 180° z końcami węża dostatecznie neutralnymi (nie zaburzającymi przepływu).
Odstęp montażowy należy określić według wymaganego promienia gięcia.

Należy unikać niedopuszczalnych odgięć od linii prostej, bezpośrednio za armaturami przyłączeniowymi. Należy uwzględnić minimalny promień gięcia.

Kierunek ruchu oraz oś węża winny leżeć w jednej płaszczyźnie. W ten sposób uniknie się szkodliwych obciążeń skrętnych.

Przewody wężowe należy tak umieścić, aby nie dotykały posadzki, ścian lub innych przedmiotów.

Zastrzega się zmiany techniczne.