Wskazówki dot. doboru długości i montażu węży technicznych

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pracy

Bezpieczeństwo pracy podczas pracy z nożem:

  • Nosić rękawice odporne na przecięcia lub rękawice skórzane
  • Ramiona muszą być równoległe podczas cięcia (nie krzyżować)
  • Ręka trzymająca wąż, powinna znajdować się w bezpiecznej odległości 10 cm do punktu przecięcia, zwłaszcza od narzędzia tnącego

Węże techniczne

Cięcie węży z tworzyw sztucznych ze specjalnymi zwojami nośnymi

Krok 1: Przeciąć wąż najlepiej za pomocą ząbkowanego noża.
Krok 1: Przeciąć wąż najlepiej za pomocą ząbkowanego noża.
Krok 2: Przeciąć zwój nośny za pomocą obcęgów.
Krok 2: Przeciąć zwój nośny za pomocą obcęgów.

Przecinanie węży metalowych 375 – 377

Krok 1: Późniejsze końce umocować za pomocą nitów lub przez zlutowanie / przylutowanie.
Krok 1: Późniejsze końce umocować za pomocą nitów lub przez zlutowanie / przylutowanie.
Krok 2: Za pomocą śrubokręta podważyć profil.
Krok 2: Za pomocą śrubokręta podważyć profil.
Krok 3: Wystający profil odciąć za pomocą nożyc do blach lub obcęgów.
Krok 3: Wystający profil odciąć za pomocą nożyc do blach lub obcęgów.

Uziemienie służące do ochrony przed naładowaniem ładunkami elektrostatycznymi

Prawidłowe oraz wykonane na całej długości uziemienie wszystkich elementów składowych instalacji (łącznie z wężami oraz akcesoriami dołączonymi na końcach węży) chroni w znacznym stopniu przed zakłóceniami procesu technologicznego oraz zapłonem atmosfer wybuchowych.
Proszę zwrócić uwagę na naszą odnośną kartę produktu dot. naładowania elektrostatycznego.

Wariant 1: Rozizolować zwój, zgiąć do wewnątrz i zamontować na przewodzącym króćcu.
Wariant 1: Rozizolować zwój, zgiąć do wewnątrz i zamontować na przewodzącym króćcu.
Wariant 2: Rozizolować zwój i zamocować np. za pomocą nitu lub śruby.
Wariant 2: Rozizolować zwój i zamocować np. za pomocą nitu lub śruby.

Odizolowanie drutów w wężach typu AIRDUC®

Krok 1: Naciąć wąż wzdłuż drutu stalowego za pomocą ząbkowanego noża.
Krok 1: Naciąć wąż wzdłuż drutu stalowego za pomocą ząbkowanego noża.
Krok 2: Ściągnąć tworzywo sztucz ne albo za pomocą szczypców do zdejmowania izolacji...
Krok 2: Ściągnąć tworzywo sztucz ne albo za pomocą szczypców do zdejmowania izolacji...
...lub usunąć je komfortowo za pomocą specjalnego automatycznego ściągacza izolacji.
...lub usunąć je komfortowo za pomocą specjalnego automatycznego ściągacza izolacji.

Wyprowadzenie przewodu uziemiającego w wężach NORPLAST® PUR-C / PVC-C AS

Linka uziemiająca jest między spiralą w ściance węża.

Krok 1: odciąć ½ materiału wzdłuż spirali po zewnętrznej stronie węża tak aby linka pozostała zatopiona w spirali.
Krok 1: odciąć ½ materiału wzdłuż spirali po zewnętrznej stronie węża tak aby linka pozostała zatopiona w spirali.
(Powiększenie)
Krok 2: następnie nożycami odciąć twardą część spirali.
Krok 2: następnie nożycami odciąć twardą część spirali.
 
Krok 3: odciąć ¼ materiału ścianki wzdłuż spirali przy lince, tak aby linka leżała na ściance.
Krok 3: odciąć ¼ materiału ścianki wzdłuż spirali przy lince, tak aby linka leżała na ściance.
(Powiększenie)
Krok 4: odciętą ściankę węża chwycić szczypcami i mocno pociągnąć, aż wyłoni się drut uziemiający.
Krok 4: odciętą ściankę węża chwycić szczypcami i mocno pociągnąć, aż wyłoni się drut uziemiający.
Krok 5: ostrożnie oddziel linkę uziemiającą od ścianki palcami,luźne końcówki odetnij nożycami.
Krok 5: ostrożnie oddziel linkę uziemiającą od ścianki palcami,luźne końcówki odetnij nożycami.
 
Zagnij linkę np. do węża aby zamontować wąż do przewodzącego lub metalowego króćca.
Zagnij linkę np. do węża aby zamontować wąż do przewodzącego lub metalowego króćca.

Uwagi przy uziemianiu:

  • linka powinna być uziemiona na obu końcach węża.
  • Po uziemieniu zmierzyć opór elektryczny między dwoma uziemionymi końcami węża. Opór powinien wynosić <109 Ohma.

Prosimy o przestrzeganie obowiązujących przepisów, wytycznych i zasad.

Dostateczna szczelność przy montażu

Szczelność połączenia można uzyskać dzięki naszym specjalnie opracowanym złączkom, wyciekające media płynne mogą zagrażać ludziom i środowisku, trwale zakłócają proces oraz często pogorszają wydajność aplikacji.

Szczelny montaż poprzez zastosowanie oryginalnych akcesoriów.
Szczelny montaż poprzez zastosowanie oryginalnych akcesoriów.
Wyraźne przeciekanie w przypadku zastosowania zwykłych opasek węży.
Wyraźne przeciekanie w przypadku zastosowania zwykłych opasek węży.

Systemy ochrony kabli

Przecinanie metalowych węży do ochrony kabli gołych lub w płaszczu ze sztucznego tworzywa (typy 101 – 109)

Przez odłamanie:

Krok 1: Przeciąć płaszcz ze sztucznego tworzywa (jeżeli istnieje).
Krok 1: Przeciąć płaszcz ze sztucznego tworzywa (jeżeli istnieje).
Krok 2: Odłamać metalowy wąż.
Krok 2: Odłamać metalowy wąż.
Krok 3: Naddatek profilu obciąć nożycami do blachy lub szczypcami.
Krok 3: Naddatek profilu obciąć nożycami do blachy lub szczypcami.

Przez nacięcie:

Krok 1: Przeciąć płaszcz ze sztucznego tworzywa (jeżeli istnieje).
Krok 1: Przeciąć płaszcz ze sztucznego tworzywa (jeżeli istnieje).
Krok 2: Naciąć osiowo małą tarczą pilarską z twardego metalu.
Krok 2: Naciąć osiowo małą tarczą pilarską z twardego metalu.
Krok 3: Przez wzajemne przekręcanie rozłączyć końcówki węża.
Krok 3: Przez wzajemne przekręcanie rozłączyć końcówki węża.

Przez piłowanie:

Przeciąć piłą taśmową z dużą prędkością taśmy
Przeciąć piłą taśmową z dużą prędkością taśmy

NORDUC® System montażu

Ze względu na stożkową powierzchnię wewnętrzną oraz wypustki blokujące, połączenie jest uniwersalne dla wielu różnych profili falistych (profile standardowe, szerokie oraz UFW). Stopień ochrony IP 65 w tym połączeniu osiąga się zgodnie z EN 60529/IEC 60529. IP 68 osiąga się za pomocą pierścienia uszczelniającego zamontowanego w pierwszym zwoju węża (wartość nominalna 50 na pierwszym i drugim zwoju).

Krok 1: przeciąć przewód na grzbiecie spirali (optymalna ochrona przewodu i złącza).
Krok 1: przeciąć przewód na grzbiecie spirali (optymalna ochrona przewodu i złącza).
Krok 2: wprowadzić przewód do “zamkniętego” złącza tak daleko jak to możliwe (zby złożyć złącze).
Krok 2: wprowadzić przewód do “zamkniętego” złącza tak daleko jak to możliwe (zby złożyć złącze).
Krok 3: pociągnąć przewód w tył aby go zablokować.
Krok 3: pociągnąć przewód w tył aby go zablokować.
Krok 4: przesunąć wypustki na zewnątrz (demontaż łącza).
Krok 4: przesunąć wypustki na zewnątrz (demontaż łącza).
Krok 5: wyciągnąć przewód ze złącza.
Krok 5: wyciągnąć przewód ze złącza.
Krok 6: wcisnąć zatrzaski (system montażu NORDUC<sup>®</sup> gotowy do użycia).
Krok 6: wcisnąć zatrzaski (system montażu NORDUC® gotowy do użycia).