Tabela rozmiarów węży

Wykres średnic nominalnych węży

Pomoc w doborze odpowiedniej średnicy. Wybierając dwie spośród trzech charakterystycznych wielkości i prowadząc prostą przechodzącą przez te punkty w punkcie przecięcia z trzecią osią można odczytać przybliżoną wartość trzeciego parametru.

Q - strumień objętości
d - Ø średnica wewnętrzna
v - prędkość przepływu strumienia

Zastrzega się zmiany techniczne.