Nominal Diameters Diagram

Wykres średnic nominalnych węży

Pomoc w doborze odpowiedniej średnicy
Wybierając dwie spośród trzech charakterystycznych wielkości i prowadząc prostą przechodzącą przez te punkty w punkcie przecięcia z trzecią osią można odczytać przybliżoną wartość trzeciego parametru.
Q – strumień objętości
d - Ø średnica wewnętrzna
v - prędkość przepływu strumienia 

Zastrzega się zmiany techniczne.

nach oben