Spadek wytrzymałości w niskich temperaturach

Dane techniczne zawsze odnoszą się do pomiarów w temperaturze 20° C. W wyższych temperaturach, w wyniku zjawiska zmieknięcia, wartości te są zmniejszone:

Wytrzymałość resztkowa przy temperaturze Miękkie PCW Pre-PUR® Pre-PUR® HT
20° C 100% 100% 100%
30° C 70% 90% 95%
40° C 50% 80% 90%
50° C 30% 70% 85%
60° C - 50% 75%
70° C - 30% 60%
100° C - 20% 40%
125° C - 10% 20%
150° C - - 10%

Czynniki te należy uwzględnić przy obciążeniach w zakresie nadciśnienia.
Przykład: Dopuszczalna wartość graniczna dla poliuretanu w 40° C:

ptol(40° C) = ptol(20° C) × 80 %