Dostępni dla Państwa: Pon. – Czw. 08.00 – 16.45 (Pią. do 16.00) 061 - 293 31 80

Spadek wytrzymałości w niskich temperaturach

Dane techniczne zawsze odnoszą się do pomiarów w temperaturze 20 ° C. W wyższych temperaturach, w wyniku zjawiska zmieknięcia, wartości te są zmniejszone:

Wytrzymałość resztkowa przy temperaturze

Miękkie PCW

Pre-PUR®

Pre-PUR® HT

20° C 100% 100% 100%
30° C 70% 90% 95%
40° C 50% 80% 90%
50° C 30% 70% 85%
60° C 50% 75%
70° C 30% 60%
100° C 20% 40%
125° C 10% 20%
150° C 10%

Czynniki te należy uwzględnić przy obciążeniach w zakresie nadciśnienia.
Przykład: Dopuszczalna wartość graniczna dla poliuretanu w 40° C:

ptol(40° C) = ptol(20° C) × 80 %

nach oben