Przepisy określające kontakt z żywnością

Poliuretanowe węże serii PUR-FOOD

Poliuretanowe węże NORRES serii PUR-FOOD, wykonane ze specjalnie i szczególnie wysokojakościowych surowców, nadają się doskonale do wielu zastosowań w obszarze artykułów żywnościowych. Do tej serii produktów zaliczają się przede wszystkim następujące typy węży:

Te typy węży posiadają oficjalne prawne dopuszczenia do kontaktu z artykułami żywnościowymi wystawione przez niezależne instytuty, spełniają wymagania wielu relewantnych dyrektyw i z pewnymi ograniczeniami mogą być stosowane także w medycynie.

Materiał zastosowany na ścianki węży ma między innymi następujące właściwości:

 • zgodność z wymaganiami FDA (Food and Drug Administration w USA):
  Zastosowane surowce i dodatki (za wyjątkiem stabilizatorów) są wymienione w Code of Federal Regulations, Title 21 § 177.2600 „Rubber articles intended for repeated use“ FDA z dnia 01.04.2009. Zastosowane antyutleniacze/stabilizatory są ujęte w § 178.2010 „Antioxidants and/or stabilizers for polymers“.
 • BfR (German Federal Institute for Risk Assessment)(Federalny Instytut Oceny Ryzyka - dop. tłum.)
 • Dyrektywa WE 2002/72/WE:
  Zastosowane monomery są ujęte w załącznikach do dyrektywy 2002/72/WE odpowiednio do jej brzmienia po najnowszym wprowadzeniu zmian w dyrektywach 2007/19/EG i 2008/39/EG a także w rozporządzeniu WE 975/2009. Zastosowane dodatki (za wyjątkiem katalizatorów) są ujęte w załączniku III do dyrektywy 2002/19/WE, ostatnio dopasowanej przez dyrektywy 2007/19/WE i 2008/39/WE a także w rozporządzeniu WE 975/2009 w załączniku 3a do Bedarfsgegenständeverordnung (niemieckiego rozporządzenia w sprawie towarów konsumpcyjnych – dop. tłum.).
  Ponadto każdorazowo dla całego węża istnieje oficjalne dopuszczenie przez niezależny instytut kontroli według dyrektywy WE 2002/72/WE, włącznie z najnowszymi zmianami dyrektyw 2007/19/WE i 2008/39/WE a także rozporządzenia WE 975/2009.

Polietylenowe węże serii PE-FOOD

Poliuretanowe węże NORRES serii PE-F, wykonane ze specjalnie i szczególnie wysokojakościowych surowców, nadają się doskonale do wielu zastosowań w obszarze artykułów żywnościowych. Do tej serii produktów zaliczają się przede wszystkim następujące typy węży:

Materiał zastosowany na ścianki węży ma między innymi następujące właściwości:

 • zgodność z wymaganiami FDA (Food and Drug Administration w USA)
 • BfR (Deutsches Bundesinstitut für Risikobewertung, ehemals BgVV) (Federalny Instytut Oceny Ryzyka, dawniej BgVV - dop. tłum.)
 • Dyrektywa WE 2002/72/WE (dawniej 90/128/EWG) włącznie ze zmianą dyrektywy 2008/39/EC i rozporządzenia 975/2009.

Zastrzega się zmiany techniczne.