Oznaczenie CE

Oznaczenie CE dokumentuje, że dany produkt spełnia wymagania jednej lub więcej dyrektyw zgodnie z wytycznymi WE, w których zakres wchodzi (zwyczajne zbiorniki ciśnieniowe, bezpieczeństwo zabawek, wyroby budowlane, sprzęt elektryczny itp.). Jeśli dany produkt nosi znak CE, może być sprzedawany bez ograniczeń w dowolnym kraju UE.

W przypadku węży NORRES obowiązuje:

  1. Zgodnie z definicją Dyrektywy Maszynowej WE 2006/42/WE, produkty nie są maszynami ani elementami zabezpieczającymi. Nie są to również produkty zgodne z dyrektywami niskonapięciowymi i EMC, dyrektywami dotyczącymi urządzeń medycznych itp.
  2. Produkty, które nie podlegają jednej z wymienionych powyżej dyrektyw WE, mogą nie być opatrzone znakiem CE. W konsekwencji nie wolno nam również wystawiać deklaracji zgodności (=deklaracja producenta).
  3. Węże podlegające Dyrektywie Ciśnieniowej 2014/68/UE mogą mieć wpływ na oznakowanie CE, które należy sprawdzić w przypadku indywidualnego zastosowania, ponieważ zależy to od warunków pracy.
  4. Po „Brexicie” oznakowanie CE przestanie obowiązywać w Wielkiej Brytanii od 2023 roku. Brytyjskie oznaczenia „UKCA” i „UKNI” są odpowiednimi następcami oznaczenia CE.

Ponieważ warunki pracy użytkownika są poza naszą kontrolą, a różnorodność projektów jest zbyt duża, nie możemy zagwarantować poprawności informacji.

 

CE Logo

Zmiany techniczne zastrzeżone.