Wskazówki dot. doboru długości i montażu węży technicznych

Cięcie węży z tworzyw sztucznych ze specjalnymi zwojami nośnymi

Step 1: Cut through the hose material, preferably with a serrated knife.
Krok 1: Przeciąć wąż najlepiej za pomocą ząbkowanego noża.
Step 2: Snip the supporting spiral with wire pliers.
Krok 2: Przeciąć zwój nośny za pomocą obcęgów.

Przecinanie węży metalowych 375 – 377

Step 1: Fix the ends with rivets or by soldering.
Krok 1: Późniejsze końce umocować za pomocą nitów lub przez zlutowanie / przylutowanie.
Step 2: Lever out the profile with a screw driver.
Krok 2: Za pomocą śrubokręta podważyć profil.
Step 3: Cutting of the protruding profile with a shear blade or diagonal cutting pliers.
Krok 3: Wystający profil odciąć za pomocą nożyc do blach lub obcęgów.

Uziemienie służące do ochrony przed naładowaniem ładunkami elektrostatycznymi

Prawidłowe oraz wykonane na całej długości uziemienie wszystkich elementów składowych instalacji (łącznie z wężami oraz akcesoriami dołączonymi na końcach węży) chroni w znacznym stopniu przed zakłóceniami procesu technologicznego oraz zapłonem atmosfer wybuchowych.
Proszę zwrócić uwagę na naszą odnośną kartę produktu dot. naładowania elektrostatycznego.

Grounding Variant 1: Expose the spiral, bend it to the inside and insert the conductive hose fitting.
Wariant 1: Rozizolować zwój, zgiąć do wewnątrz i zamontować na przewodzącym króćcu.
Grounding Variant 2: Expose the spiral and fix it, for example, by a rivet or screw.
Wariant 2: Rozizolować zwój i zamocować np. za pomocą nitu lub śruby.

Odizolowanie drutów w wężach typu AIRDUC®

Step 1: Cut hose with a sharp knife along the steel wire.
Krok 1: Naciąć wąż wzdłuż drutu stalowego za pomocą ząbkowanego noża.
Step 2: Remove plastic from around the wire with a wire stripper...
Krok 2: Ściągnąć tworzywo sztuczne albo za pomocą szczypców do zdejmowania izolacji…
...or remove it more convenient with a special dismantle tongs.
…lub usunąć je komfortowo za pomocą specjalnego automatycznego ściągacza izolacji.

Dostateczna szczelność przy montażu

Leak-proof assembly using our original accessories.
Szczelny montaż poprzez zastosowanie oryginalnych akcesoriów.
Significant leakage resulting from use of conventional hose clamps.
Wyraźne przeciekanie w przypadku zastosowania zwykłych opasek do węży.

Przecinanie metalowych węży do ochrony kabli gołych lub w płaszczu ze sztucznego tworzywa (typy 101 – 109)

Przez odłamanie:

Step 1: Cut the plastic mantle (if existing).
Krok 1: Przeciąć płaszcz ze sztucznego tworzywa (jeżeli istnieje).
Step 2: Bend the metal hose.
Krok 2: Odłamać metalowy wąż.
Step 3: Cutting of the protruding profile with a shear blade or diagonal cutting pliers.
Krok 3: Naddatek profilu obciąć nożycami do blachy lub szczypcami.

Przez nacięcie:

Step 1: Cut the plastic mantle (if existing).
Krok 1: Przeciąć płaszcz ze sztucznego tworzywa (jeżeli istnieje).
Step 2: Intersect axially with a small carbide-tipped saw blade.
Krok 2: Naciąć osiowo małą tarczą pilarską z twardego metalu.
Step 3: Separate the ends from each other by turning apart.
Krok 3: Przez wzajemne przekręcanie rozłączyć końcówki węża.

Przez piłowanie:

Cut the metal hose on a belt saw at high cutting speed.
Przeciąć piłą taśmową z dużą prędkością taśmy

Zastrzega się zmiany techniczne.

nach oben