Wskazówki dot. doboru długości i montażu węży technicznych

Cięcie węży z tworzyw sztucznych ze specjalnymi zwojami nośnymi

Step 1: Rip the hose open, preferably with a ragged knife.
Krok 1: Przeciąć wąż najlepiej za pomocą ząbkowanego noża.
Step 2: Intersect the supporting spiral with pliers.
Krok 2: Przeciąć zwój nośny za pomocą obcęgów.

Przecinanie węży metalowych 375 – 377

Step 1: Fix the ends with rivets or by soldering.
Krok 1: Późniejsze końce umocować za pomocą nitów lub przez zlutowanie / przylutowanie.
Step 2: Lever out the profile with a screw driver.
Krok 2: Za pomocą śrubokręta podważyć profil.
Step 3: Cutting of the protruding profile with a shear blade or diagonal cutting pliers.
Krok 3: Wystający profil odciąć za pomocą nożyc do blach lub obcęgów.

Uziemienie służące do ochrony przed naładowaniem ładunkami elektrostatycznymi

Prawidłowe oraz wykonane na całej długości uziemienie wszystkich elementów składowych instalacji (łącznie z wężami oraz akcesoriami dołączonymi na końcach węży) chroni w znacznym stopniu przed zakłóceniami procesu technologicznego oraz zapłonem atmosfer wybuchowych.
Proszę zwrócić uwagę na naszą odnośną kartę produktu dot. naładowania elektrostatycznego.

Grounding Variant 1: Expose the spiral, bend it to the inside and mount it onto a conductive socket.
Wariant 1: Rozizolować zwój, zgiąć do wewnątrz i zamontować na przewodzącym króćcu.
Grounding Variant 2: Expose the spiral and fix it, for example, by a rivet or screw.
Wariant 2: Rozizolować zwój i zamocować np. za pomocą nitu lub śruby.

Odizolowanie drutów w wężach typu AIRDUC®

Step 1: Cut hose with a fine-toothed knife along the steel wire.
Krok 1: Naciąć wąż wzdłuż drutu stalowego za pomocą ząbkowanego noża.
Step 2: Either pull off plastic piece with a piece wire stripper...
Krok 2: Ściągnąć tworzywo sztuczne albo za pomocą szczypców do zdejmowania izolacji…
...or remove it more convenient with a special dismantle tongs.
…lub usunąć je komfortowo za pomocą specjalnego automatycznego ściągacza izolacji.

Dostateczna szczelność przy montażu

Tight assembly by the use of the original accessories.
Szczelny montaż poprzez zastosowanie oryginalnych akcesoriów.
Significant leakage by the use of conventional hose clamps.
Wyraźne przeciekanie w przypadku zastosowania zwykłych opasek do węży.

Przecinanie metalowych węży do ochrony kabli gołych lub w płaszczu ze sztucznego tworzywa (typy 101 – 109)

Przez odłamanie:

Step 1: Cut the plastic mantle (if existing).
Krok 1: Przeciąć płaszcz ze sztucznego tworzywa (jeżeli istnieje).
Step 2: Bend the metal hose.
Krok 2: Odłamać metalowy wąż.
Step 3: Cutting of the protruding profile with a shear blade or diagonal cutting pliers.
Krok 3: Naddatek profilu obciąć nożycami do blachy lub szczypcami.

Przez nacięcie:

Step 1: Cut the plastic mantle (if existing).
Krok 1: Przeciąć płaszcz ze sztucznego tworzywa (jeżeli istnieje).
Step 2: Intersect axially with a small carbide-tipped saw blade.
Krok 2: Naciąć osiowo małą tarczą pilarską z twardego metalu.
Step 3: Separate the ends from each other by turning apart.
Krok 3: Przez wzajemne przekręcanie rozłączyć końcówki węża.

Przez piłowanie:

Cut the metal hose on a belt saw at high cutting speed.
Przeciąć piłą taśmową z dużą prędkością taśmy

Zastrzega się zmiany techniczne.

nach oben