Dostępni dla Państwa: Pon. – Czw. 08.00 – 16.45 (Pią. do 16.00) 061 - 293 31 80
Węże do wszelkich zastosowań

Węże, złącza oraz systemy łączenia węży przeznaczone do pojazdów silosowych


W tym zakresie chcielibyśmy Państwa wesprzeć przy doborze właściwych węży i akcesoriów przeznaczonych do stosowania w pojazdach silosowych. Poniżej zestawiliśmy dla Państwa pierwszy dobór najwłaściwszych węży, złączy i systemów łączenia węży przeznaczonych do pojazdów silosowych, spośród węży oferowanych w naszym asortymencie.
W zależności od wariantu produktu, oferowane przez nas węże poliuretanowe oraz z PCW są antystatyczne (AS) i przystosowane do kontaktu z żywnością (FOOD), a w wykonaniu antystatycznym spełniają między innymi wymogi unijnej dyrektywy ATEX względnie wymogi niemieckiej normy technicznej stosowanej w obrocie materiałami niebezpiecznymi TRG 727. Oferowane przez nas węże techniczne – przystosowane do kontaktu z żywnością – spełniają ponadto wymogi odpowiednich rozporządzeń unijnych. Dalsze ważne informacje dot. węży, złączy i systemów łączenia węży przeznaczonych do pojazdów silosowych znajdą Państwo w dalszej części.Węże, złącza oraz systemy łączenia węży przeznaczone do pojazdów silosowych

Zastosowania i właściwości

Do stosowania w pojazdach silosowych firma NORRES oferuje nie tylko węże, lecz również odpowiednie złącza i systemy łączenia węży.
W grupie oferowanych węży są przede wszystkim węże typu NORPLAST® PUR-C 386 AS oraz AIRDUC® PUR 356 FOOD z bardzo wysoką odpornością na ścieranie, jak również podwyższonymi odpornościami na ciśnienie i podciśnienie.Alternatywnymi modelami, przydatnymi do zastosowań w pojazdach silosowych są:
BARDUC® PVC 381 FOOD oraz PVC 381 AS, NORPLAST® PUC-C 387 AS, PVC 379 GREEN SUPERELASTIC, PVC 389 SUPERELASTIC oraz PVC-C 389 AS-SUPERELASTIC, AIRDUC® PUR 355 AS oraz PUR 356 AS.
Aby mogli Państwo skompletować odpowiedni przewód wężowy spełniający Państwa wymogi technologiczne, oferujemy znajdujące się w naszym asortymencie – również odpowiednie i właściwe – złącza oraz system łączenia węży, przykładowo: króciec TRI-Clamp, króciec złącza mleczarskiego, króciec aseptyczny, ale również złącza Storz, złącza do cystern samochodowych, złącze Kamlok oraz Kardan.
Elementy te chętnie Państwu skompletujemy i dołączymy skonfekcjonowane, z półobejmami zaciskowymi, łączone na wcisk lub zatopione.

Często zadawane pytania

Czy przewód wężowe mogą być konfekcjonowane na życzenie?

Prawie każdy wąż można przyciąć do zażyczonej długości, a następnie połączyć i skonfekcjonować z jedną z zalecanych armatur.

Które węże są stosowane do transportu granulatu drzewnego typu pellets?

W tym przypadku w praktyce stosowany jest z powodzeniem wąż typu NORPLAST® PUR-C 386 AS.

Czy potrzebuję węże elektrycznie przewodzące?

W celu uniknięcia uszkodzeń elektroniki układów sterujących przy silosie lub pojeździe zalecamy stosowanie oferowanych przez nas węży typu AS względnie C-AS, jak również fachowe uziemienie spirali.

Dlaczego węże PUR powinny być odporne na hydrolizę?

W przypadku węży nieodpornych na hydrolizę w czasie kontaktu z płynnymi mediami (również ze środkami czystości jak woda) może dojść do uszkodzenia materiału ścianek węży, co długofalowo może doprowadzić do awarii węża.

Szczegóły techniczne i normy

Przydatność oferowanych przez nas węży technicznych do stosowania w branży spożywczej została potwierdzona przez niezależny instytut kontroli technicznej.
Stosowane przez firmę NORRES surowce i dodatki spełniają wymogi następujących oficjalnych wytycznych:
• Rozporządzenia unijnego 10/2011, WE 1935/2004 oraz oraz do najnowszej dyrektywy UE 2015/174
• Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków FDA 21 CFR 177.2600 oraz 178.2010
Dalsze informacje dot. przepisów z zakresu prawa żywnościowego znajdą Państwu tutaj.

Następujące typy węży spełniają wymogi normy przedmiotowej DIN EN 26057:
• Typ 3: AIRDUC® PUR 355 AS
• Typ 4: AIRDUC® PUR 356 FOOD, AIRDUC® PUR 356 AS

Następujące typy węży są wężami antystatycznymi oraz certyfikowanymi wg niemieckiej normy technicznej stosowanej w obrocie materiałami niebezpiecznymi TRGS 727 oraz dyrektywy unijnej ATEX 2014/34/UE:
• ścianki permanentnie antystatyczne, zgodnie z ISO 8031 rezystancja skrośna i powierzchniowa < 10 ^9 omów & zgodnie z normą TRGS 727 <2,5*10 ^8 omów: AIRDUC® PUR 355 AS, AIRDUC® PUR 356 AS
• skrętka uziemienia do odprowadzania ładunków elektrostatycznych, ścianki permanentnie antystatyczne, zgodnie z wymaganiami normy ISO 8031 rezystancja skrośna i powierzchniowa < 10 ^9 Ohm: NORPLAST® PVC-C 389 AS-SUPERELASTIC
• skrętka uziemienia do odprowadzania ładunków elektrostatycznych, rezystancja skrośna i powierzchniowa inlinera (tj. dodatkowej wewnętrznej warstwy ochronnej) < 10 ^9 Ohm: NORPLAST® PUR-C 386 AS, NORPLAST® PUR-C 387 AS
Dalsze informacje dot. naładowania ładunkami elektrostatycznymi znajdą Państwo tutaj.

Następujące typy węży są trudno zapalne według wymogów normy DIN 4102-B1 jak również amerykańskiej aprobaty UL94-V2 oraz odpowiednio do wymogów bezpieczeństwa niemieckiego branżowego towarzystwa ubezpieczeniowego przemysłu drzewnego HBG :
• AIRDUC® PUR 355 AS

Następujące systemy złączy posiadają wkładkę uszczelniającą spełniającą wymogi wytycznej Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) FDA 21 CFR 177.2600 oraz 178.2010, rozporządzenia UE 10/2011, jak również WE 1935/2004 oraz najnowszego rozporządzenia UE 2015/174:
• CONNECT SAFETY CLAMP ASSEMBLY 231, CONNECT PRESS ASSEMBLY 232

Odnośnie doradztwa technicznego proszę zwrócić się nas!

nach oben