Węże do wszelkich zastosowań

Węże przesyłowe stosowane w procesach przetwarzania surowców

W tym miejscu chcielibyśmy Państwu pomóc przy wyborze właściwego węża przesyłowego, stosowanego w procesach przetwarzania surowców. Poniżej prezentujemy zestawienie wyników pierwszego wyboru najwłaściwszych węży do napełniania i opróżniania instalacji silosowych, przesiewarek oraz samochodów cystern, oferowanych w ramach naszego asortymentu węży technicznych. W zależności od wariantu produktu, węże poliuretanowe naszej produkcji są antystatyczne (AS) oraz elektrycznie przewodzące (EC) i spełniają wymogi unijnej dyrektywy ATEX oraz niemieckich norm technicznych stosowanych w obrocie materiałami niebezpiecznymi TRGS 727, dzięki czemu mogą one być stosowane w strefach zagrożonych wybuchem (EX). Dalsze ważne informacje dot. węży stosowanych w procesach przetwarzania surowców znajdą Państwo w dalszej części, poniżej.

Schließen
Cysterny, pojazdy-cysterny, autocysterny: Napelnianie cystern, opróznianie cystern
Klienci firmy NORRES polecają:
AIRDUC® PUR 356 AS
NORPLAST® PUR-C 386 AS
sprawdzone alternatywne rozwiązania:
AIRDUC® PUR 356 FOOD
AIRDUC® PUR-INOX 356 FOOD-AS
AIRDUC® PUR 356 EC
AIRDUC® PUR 356 FOOD REINFORCED
BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS
NORPLAST® PUR 387
NORPLAST® PUR-C 387 AS
NORPLAST® PVC 384 FOOD
Schließen
Przesiewarki, przesiewarki wibracyjne, przesiewacze obrotowe o skosnej osi obrotów, odsiewacze plaskie, separatory
Klienci firmy NORRES polecają:
PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT
sprawdzone alternatywne rozwiązania:
PROTAPE® PUR 301 AS
PROTAPE® PUR 330 AS
PROTAPE® PUR 330 FOOD
PROTAPE® PUR-INOX 330 FOOD-AS
Schließen
Cysterny, pojazdy-cysterny, autocysterny: Napelnianie cystern, opróznianie cystern
Klienci firmy NORRES polecają:
AIRDUC® PUR 356 AS
NORPLAST® PUR-C 386 AS
sprawdzone alternatywne rozwiązania:
AIRDUC® PUR 356 FOOD
AIRDUC® PUR-INOX 356 FOOD-AS
AIRDUC® PUR 356 EC
AIRDUC® PUR 356 FOOD REINFORCED
BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS
NORPLAST® PUR 387
NORPLAST® PUR-C 387 AS
NORPLAST® PVC 384 FOOD
Schließen
Przesiewarki, przesiewarki wibracyjne, przesiewacze obrotowe o skosnej osi obrotów, odsiewacze plaskie, separatory
Klienci firmy NORRES polecają:
PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT
sprawdzone alternatywne rozwiązania:
PROTAPE® PUR 301 AS
PROTAPE® PUR 330 AS
PROTAPE® PUR 330 FOOD
PROTAPE® PUR-INOX 330 FOOD-AS


Węże techniczne stosowane w procesach przetwarzania surowców

Zastosowania i właściwości

Węże techniczne stosowane w procesach przetwarzania surowców są wykorzystywane przede wszystkim do napełniania i opróżniania cystern, silosów, pojazdów silosowych, jak również do stosowania w maszynach wibracyjnych, przesiewarkach, odsiewaczach płaskich i separatorach powietrznych.
Do napełniania i opróżniania cystern, silosów i pojazdów silosowych wykorzystuje się przede wszystkim następujące typy węży: AIRDUC® PUR 356 AS / PUR 356 EC / PUR 356 FOOD / PUR-INOX 356 FOOD-AS / PUR 356 FOOD REINFORCED, NORPLAST® PUR-C 386 AS / PUR 387 / PUR-C 387 AS / PVC 384 FOOD oraz BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS.
W maszynach wibracyjnych, przesiewarkach, odsiewaczach płaskich i separatorach powietrznych można stosować następujące typy węży: PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT / PUR 301 AS / PUR 330 AS / PUR 330 FOOD oraz PUR-INOX 330 FOOD-AS.
Podczas przesyłu surowców, wskutek tarcia cząstek przesyłanego medium między sobą oraz również wskutek tarcia o ścianki, powstaje i gromadzi się ładunek elektryczny. Może to w przypadku surowców zapalnych prowadzić do przeskoczenia iskry i do zapalenia surowca lub nawet do spowodowania jego wybuchu. Aby zapobiec temu zagrożeniu, niektóre oferowane przez nas typy węży posiadają ścianki permanentnie antystatyczne, co zapobiega elektrycznemu naładowaniu węży. AWęże antystatyczne są odpowiednio oznaczone symbolem AS, jak przykładowo wąż typu AIRDUC® PUR-INOX 355 FOOD-AS. W niektórych przypadkach, jak na przykład przy przesyle węgla, naładowanie elektrostatyczne jest tak silne, że antystatyczne ścianki węży nie wystarczają. W takich przypadkach wąż przesyłowy musi być elektrycznie przewodzący, dzięki czemu ładunek elektryczny może – poprzez odpowiednie uziemienie – zostać odprowadzony i nie spowoduje wybuchu. Węże elektrycznie przewodzące posiadają oznaczenie EC w nazwie produktu, jak przykładowo wąż typu AIRDUC® PUR 356 EC.

Często zadawane pytania

Jak odporne na zużycie są oferowane węże przesyłowe firmy NORRES?

W zależności od obszaru zastosowania oraz przesyłanego medium, przedstawiane węże posiadają najdłuższy możliwy okres przydatności. Dla lepszej orientacji przedstawiamy Państwu zestawienie porównawcze prezentowanych tutaj węży technicznych, z podziałem na poszczególne przesyłane media:
przystosowane do transportu gazów, ściernych pyłów, proszków i włókien: PROTAPE® PUR 301 AS / PUR 330 AS / PUR 330 FOOD oraz AIRDUC® PUR 350 AS
przystosowane do transportu gazów, ściernych proszków, materiałów sypkich, granulatów: PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT
przystosowane do transportu proszków, materiałów sypkich, granulatów, cieczy, gazów: NORPLAST® PVC 384 FOOD
przystosowane do transportu ściernych proszków, materiałów sypkich, granulatów, gazów: NORPLAST® PUR-C 386 AS
przystosowane do transportu ekstremalnie ściernych materiałów sypkich, granulatów, kamieni: AIRDUC® PUR 356 AS / PUR 356 EC / PUR 356 FOOD REINFORCED / PUR-INOX 356 FOOD-AS, BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS, NORPLAST® PUR 387 oraz PUR-C 387 AS

Czy oferowane węże przesyłowe NORRES posiadają optymalizację parametrów przepływu?

Typy węży oznaczone ikoną Wewnątrz gładki posiadają – z uwagi na swoją specyficzną gładkość ścianek wewnętrznych – szczególnie korzystną charakterystykę przepływu.

Szczegóły techniczne i normy

Wszystkie węże antystatyczne przedstawione w tej rubryce posiadają następujące właściwości:
• ścianki permanentnie antystatyczne, rezystancję skrośną i powierzchniową < 109 om
• węże są certyfikowane według niemieckich norm technicznych stosowanych w obrocie materiałami niebezpiecznymi TRGS 727 oraz posiadają homologację ATEX 2014/ 34/ UE
Dalsze informacje dot. naładowania elektrostatycznego znajdą Państwu tutaj.

Wszystkie elektrycznie przewodzące węże przedstawione w tej rubryce posiadają następujące właściwości:
• ścianki przewodzące elektrycznie, rezystancję skrośną i powierzchniową < 103 om
• węże są certyfikowane według niemieckich norm technicznych stosowanych w obrocie materiałami niebezpiecznymi TRGS 727 oraz posiadają homologację ATEX 2014/ 34/ UE
Dalsze informacje dot. naładowania elektrostatycznego znajdą Państwu tutaj.

Następujące typy węży spełniają wymogi normy przedmiotowej DIN EN 26057:
• Typ 1: PROTAPE® PUR 301 AS
• Typ 4: AIRDUC® PUR 356 FOOD / PUR-INOX 356 FOOD-AS / PUR 356 EC / PUR 356 AS

Następujące typy węży są trudno zapalne według wymogów normy DIN 4102-B1:
• PROTAPE® PUR 301 AS / PUR 330 AS

Odnośnie doradztwa technicznego proszę zwrócić się nas!

nach oben