Dostępni dla Państwa: Pon. – Czw. 08.00 – 16.45 (Pią. do 16.00) 061 - 293 31 80
Węże do wszelkich zastosowań

Węże do przesiewaczy


W tym zakresie chcielibyśmy Państwa wesprzeć przy wyborze właściwego węża w celu zastosowania w przesiewaczach. Poniżej zestawiliśmy dla Państwa pierwszy dobór najwłaściwszych węży do zastosowania w różnych przesiewaczach, jak np. w przesiewaczach wibracyjnych, przesiewaczach obrotowych o skośnej osi obrotów wykonujących ruchy chyboczące oraz odsiewaczach płaskich. W zależności od typu produktu, węże poliuretanowe naszej produkcji przeznaczone do przesiewaczy są: albo wężami antystatycznymi (AS), wężami do kontaktu z żywnością (FOOD) lub też wężami posiadającymi obie te właściwości (FOOD-AS) oraz odpowiednio oznaczonymi w nazwie produktu. Dalsze ważne informacje dot. węży do przesiewaczy znajdą Państwo poniżej.

Schließen
Przesiewarki, przesiewarki wibracyjne, przesiewacze obrotowe o skosnej osi obrotów, odsiewacze plaskie, separatory
Klienci firmy NORRES polecają:
PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT
sprawdzone alternatywne rozwiązania:
PROTAPE® PUR 301 AS
PROTAPE® PUR 330 AS
PROTAPE® PUR 330 FOOD
PROTAPE® PUR-INOX 330 FOOD-AS


Węże do przesiewaczy

Zastosowania i właściwości

Specjalnie do zastosowań w przesiewaczachfirma NORRES opracowała wąż o nazwie PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT. Ten poliuretanowy wąż, który jest odporny na ścieranie i wibracje, posiada ścianki pozwalające na kontakt z żywnością, jak również charakteryzujące się właściwościami permanentnie antystatycznymi. Dzięki temu wąż 335 FOOD-AS FLAT może być stosowany zarówno do transportu żywności, jak również w strefach zagrożonych wybuchem. Przy tym nie jest istotne, czy chodzi o zastosowanie w przesiewaczach wibracyjnych, przesiewaczach obrotowych ze skośną osią obrotów wykonujących ruchy chyboczące, w odsiewaczach płaskich czy separatorach powietrznych; wąż typu PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT charakteryzuje się wysoką żywotnością i elastycznością.
Jako produkty alternatywne oferujemy jeszcze inne węże. Zalicza się nich przede wszystkim modele PROTAPE®, takie jak: PUR 301 AS, PUR 330 AS, PUR-INOX 330 FOOD-AS oraz PUR 330 FOOD.

FAQ – zbiór często zadawanych pytań

Jaki typ węży jest stosowany w sitach obrotowych o skośnej osi obrotów?

W tym przypadku można zastosować wąż typu PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT.

Dlaczego węże techniczne powinny być odporne na mikroby?

W przypadku węży nieodpornych na mikroby może – w przypadku kontaktu z materiałami organicznymi, np. ziemią – dojść do szkód wyrządzonych przez żerujące mikroby, wskutek czego wąż – w następstwie tych szkód – staje się bezużyteczny.

Szczegóły techniczne i normy

Wszystkie węże antystatyczne przedstawione w tej rubryce posiadają następujące właściwości:
• ścianki permanentnie antystatyczne: zgodnie z ISO 8031 rezystancję skrośną i powierzchniową < 109 Ohm
• węże są certyfikowane według niemieckich norm technicznych stosowanych w obrocie materiałami niebezpiecznymi TRGS 727 oraz posiadają homologację ATEX 2014/ 34/ UE
Dalsze informacje dot. naładowania elektrostatycznego znajdą Państwu tutaj.

Przydatność oferowanych przez nas węży technicznych do stosowania w branży spożywczej została potwierdzona przez niezależny instytut kontroli technicznej.
Stosowane przez firmę NORRES surowce i dodatki spełniają wymogi następujących oficjalnych wytycznych:
• rozporządzenia unijnego 10/2011, EG 1935/2004 oraz 2015/174
• Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków FDA 21 CFR 177.2600 oraz 178.2010
Dalsze informacje dot. przepisów z zakresu prawa żywnościowego znajdą Państwu tutaj.

Następujące typy węży spełniają wymogi normy przedmiotowej DIN EN 26057:
• Typ 1: PROTAPE® PUR 301 AS

Następujące typy węży są trudno zapalne według wymogów normy UL94-HB:
• PROTAPE® PUR 301 AS / PUR 330 AS

Następujące typy węży są trudno zapalne według wymogów normy DIN 4102-B1:
• PROTAPE® PUR 301 AS / PUR 330 AS

Odnośnie doradztwa technicznego proszę zwrócić się nas!

nach oben