Dostępni dla Państwa: Pon. – Czw. 08.00 – 16.45 (Pią. do 16.00) 061 - 293 31 80

Paleta węży z typoszeregu TWIN COLOR zostaje rozszerzona

Innowacyjny i różnokolorowy – wąż typu AIRDUC® PUR 355 EC TWIN COLOR

Grupa NORRES rozszerza typoszereg węży TWIN COLOR o produkt AIRDUC® PUR 355 EC TWIN COLOR. Chodzi w tym przypadku o trzeci wąż z typoszeregu AIRDUC® TWIN COLOR, który może zostać wyprodukowany w wersji dwukolorowej (ścianki są w jednym kolorze, a grzbiety drutu spiralnego w drugim), przy czym możliwa jest do uzyskania każda kombinacja kolorów.

AIRDUC® PUR 355 EC TWIN COLOR –
Zestawienie właściwości produktów

AIRDUC® PUR 355 EC TWIN COLOR jest wężem elastycznym w wykonaniu ciężkim, przeznaczonym do przesyłu ściernych proszków, materiałów sypkich, granulatów i gazów. Elektrycznie przewodzący wąż poliuretanowy charakteryzuje się najlepszymi właściwościami produktowymi. Wąż typu AIRDUC® PUR 355 EC TWIN COLOR posiada wysoką odporność na ścieranie, bardzo dobrą elastyczność w niskich temperaturach oraz jest zgodny z dyrektywą RoHS. Jego ścianki są wykonane z elektrycznie przewodzącego poliuretanu estrowego premium (Pre-PUR®). Posiada rezystancję skrośną oraz powierzchniową <10³ Ω.

Powyższy wąż jest ponadto certyfikowany zgodnie niemiecką normą techniczną stosowaną w obrocie materiałami niebezpiecznymi TRGS 727 oraz dyrektywą unijną ATEX 2014/34/UE (1999/92/WE): do pneumatycznego transportu palnych pyłów i materiałów sypkich (strefa 20, 22, 22 wewnątrz pomieszczeń), do odsysania palnych pyłów (strefa 22 wewnątrz pomieszczeń), do przesyłu palnych cieczy (wewnątrz pomieszczeń – strefa 0, 1, 2), do przesyłu niepalnych cieczy, do przesyłu w strefie 1 oraz 2 (gazów), do przesyłu w strefie 0 (gazów).

Ponadto wąż AIRDUC® PUR 355 EC TWIN COLOR charakteryzuje się takimi właściwościami produktowymi, jak: podwyższoną odpornością na ciśnienie i podciśnienie, a także dobrą odpornością na oleje, benzyny i chemikalia.

Typoszereg TWIN COLOR

Po wprowadzeniu na rynek węży AIRDUC® PUR 355 AS TWIN COLOR oraz AIRDUC® PUR 350 AS TWIN COLOR, obecnie wąż typu AIRDUC® PUR 355 EC TWIN COLOR – jako trzeci produkt z typoszeregu AIRDUC® TWIN COLOR – rozszerza asortyment Grupy NORRES. Idea, która przyświecała produkcji węży typu TWIN COLOR jest prosta i przekonująca oraz została bardzo dobrze przyjęta przez klientów. Pierwotną ideą było, aby wysokiej jakości produkty firmy NORRES mogły być na życzenie klientów specjalnie barwione. Przy tym możliwa do uzyskania jest każda kombinacja kolorów. Opcja polegająca na zabarwieniu węża w dwóch specyficznych kolorach, zapewnia szczególne wartości dodane: przedmiotowy wąż może na życzenie klienta zostać zindywidualizowany oraz dostosowany do charakterystycznych kolorów przedsiębiorstwa. Klienci mogą w ten sposób konsekwentnie wdrażać tożsamość wizualną przedsiębiorstwa. Jednocześnie uzyskuje się wyższej jakości i bardzie profesjonalny wygląd części konstrukcyjnej maszyny, a tym samym całego produktu w trakcie jego eksploatacji. Ponadto kombinacja kolorów węża AIRDUC® PUR 355 EC TWIN COLOR może zostać dostosowana do konkretnego zastosowania lub też do danego obszaru zastosowań. Każda kombinacja kolorów jest możliwa do zrealizowania.

AIRDUC® PUR 355 EC TWIN COLOR
nach oben