Dostępni dla Państwa: Pon. – Czw. 08.00 – 16.45 (Pią. do 16.00) 061 - 293 31 80

Zindywidualizowany i innowacyjny wąż techniczny AIRDUC® PUR 350 AS TWIN COLOR

Grupa NORRES rozszerza typoszereg produktów AIRDUC® TWIN COLOR

Grupa NORRES rozszerza typoszereg produktów TWIN COLOR oferując obecnie wąż o nazwie AIRDUC® PUR 350 AS TWIN COLOR. Chodzi tutaj o drugi wąż z typoszeregu AIRDUC®, który może zostać wyprodukowany w wersji dwukolorowej (ścianki są w jednym kolorze, a grzbiety drutu spiralnego w drugim), przy czym możliwa jest do uzyskania każda wymagana kombinacja kolorów.

AIRDUC® PUR 350 AS TWIN COLOR

Po wężu AIRDUC® PUR 355 AS TWIN COLOR, asortyment Grupy NORRES zostaje rozszerzony o nowy produkt – wąż o nazwie AIRDUC® PUR 350 AS TWIN COLOR. Idea, która przyświecała produkcji węży typu TWIN COLOR jest prosta i przekonująca: wysokiej jakości produkty są na życzenie klientów specjalnie barwione. Przy tym możliwa do uzyskania jest każda kombinacja kolorów. Opcja polegająca na zabarwieniu węża w dwóch specyficznych kolorach, zapewnia szczególne wartości dodane: przedmiotowy wąż może na życzenie klienta zostać zindywidualizowany oraz dostosowany do charakterystycznych kolorów przedsiębiorstwa. Klienci mogą w ten sposób konsekwentnie wdrażać tożsamość wizualną przedsiębiorstwa. Jednocześnie uzyskuje się wyższej jakości i bardzie profesjonalny wygląd części konstrukcyjnej maszyny, a tym samym całego produktu w trakcie eksploatacji. Ponadto kombinacja kolorów węża AIRDUC® PUR 350 AS TWIN COLOR może zostać dostosowana do konkretnego zastosowania lub też do danego obszaru zastosowań. Każda kombinacja kolorów jest możliwa do zrealizowania.

Zestawienie właściwości produktów

Wąż AIRDUC® PUR 350 AS TWIN COLOR jest elastycznym wężem w średnio ciężkim wykonaniu – do przesyłu proszków ściernych, materiałów sypkich, granulatów i gazów. Wąż ten może być wszechstronnie stosowany i charakteryzuje się najlepszymi właściwościami produktu, co czyni go wężem uniwersalnym, przeznaczonym do zastosowań np. w urządzeniach wyciągowych wentylacyjnych, w przemyśle chemicznym, w pojazdach komunalnych, jako węże grzewcze oraz do obróbki powierzchniowej. Wąż AIRDUC® PUR 350 AS TWIN COLOR jest odporny na ścieranie, mikroby oraz jest trudno zapalny zgodnie z wymogami amerykańskiej aprobaty UL94-V2 oraz niemieckiej normy DIN 4102-B1. Jego ścianki są wykonane z permanentnie antystatycznego poliuretanu estrowego premium (Pre-PUR®) oraz certyfikowane zgodnie z normą ISO 8031 oraz posiadają rezystancję skrośną i powierzchniową < 10⁹ Ω, a także certyfikowane zgodnie z normą TRGS 727 <2,5*10⁸Ω. Wąż ten jest ponadto certyfikowany zgodnie z normą TRGS 727 oraz zgodnie z unijną dyrektywą ATEX 2014/34/UE (1999/92/WE) – z przeznaczeniem do pneumatycznego transportu palnych pyłów i materiałów sypkich (strefa 20, 21, 22 wewnątrz obiektów) oraz do odsysania palnych pyłów (strefa 22 wewnątrz obiektów), do przesyłu palnych cieczy (wewnątrz obiektów, strefa 0, 1, 2), do przesyłu niepalnych cieczy, jak również do zastosowań w strefie 1 i 2 (dla gazów), do zastosowań w strefie 0 (dla gazów). Ponadto wąż AIRDUC® PUR 350 AS TWIN COLOR charakteryzuje się takimi właściwościami produktu, jak: bardzo dobra elastyczność w niskich temperaturach oraz dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia.

nach oben