Stosowanie węży technicznych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym

Węże techniczne dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego!

Systemy węży technicznych stosowanych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym muszą ściśle spełniać wymogi oraz uregulowania techniczno-branżowe. Mimo że obszary zastosowań tych węży są różnorodne, to firma NORRES zapewnia bezproblemowe spełnienie przedmiotowych wymogów branżowych!

Bogata paleta węży technicznych umożliwiająca optymalne zastosowania!

W technologicznych procesach przesyłowych realizowanych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, ważnym elementem jest stosowanie właściwych systemów węży technicznych. Zastosowane węże techniczne muszą – oprócz zagwarantowania odpowiednich ilości przesyłowych – charakteryzować się wysoką odpornością mechaniczną gwarantowaną w trakcie eksploatacji. Dla różnych zastosowań – wymagających spełnienia konkretnych wymogów technicznych – nieodzowne jest zaoferowanie bogatej palety produktów charakteryzujących się również różnorodnymi właściwościami fizykalnymi. Firma NORRES jest dobrze wyposażona technologicznie i przygotowana do spełnienia wymogów branży spożywczej i farmaceutycznej, oferując bogatą paletę nowatorskich węży technicznych. Dzięki temu może zostać zaspokojone zapotrzebowanie w najróżniejszych obszarach zastosowań.

Krótka ilustracja: W procesach przesyłowych realizowanych w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym – np. w transporcie surowców do pras tabletek – istotną rolę odgrywają między innymi: duża odporność na ścieranie oraz że ścianki węży są przystosowane do kontaktu z żywnością. W tych przypadkach może zostać bezproblemowo zastosowany wąż typu AIRDUC® PUR-INOX 355 FOOD-AS, homologowany w zakresie wszystkich jego elementów zgodnie z rozporządzeniem unijnym 10/2011 oraz z przepisami najnowszego rozporządzenia 2015/174, przez niezależny instytut certyfikujący. W celu zapewnienia łagodnego przesyłu środków spożywczych oraz jego wysokiej wydajności stosuje się przykładowo specjalnie zaprojektowane – wewnętrznie gładkie i odporne na ścieranie – węże typu AIRDUC® PUR-INOX 356 FOOD-AS. Lekkie oraz wysokoelastyczne węże poliuretanowe stosuje się w mieszarkach, suszarkach oraz maszynach pakujących. Optymalnym rozwiązaniem do powyższych zastosowań są – z uwagi na ich odpowiednie właściwości użytkowe – węże typu PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT oder PROTAPE® PUR 330 FOOD.

Węże techniczne o najlepszych parametrach, przeznaczone do zastosowań w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym

Przydatność różnych typów węży oferowanych przez firmę NORRES i przeznaczonych do stosowania w przemyśle spożywczym została sprawdzona przez niezależny instytut certyfikacyjny. Do produkcji tych węży stosowane są surowce i dodatki odpowiadające wymogom rozporządzeń unijnych 10/2011 oraz 2015/174, jak również wymogom Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków FDA 21 CFR 177.2600 oraz 178.2010, stanowiących oficjalną dyrektywę w tym zakresie. Przystosowane do kontaktu z żywnością węże techniczne, oferowane w ramach palety produktów firmy NORRES, są bezzapachowe i bezsmakowe, odporne na mikroby i hydrolizę, jak również odporne na oleje i chemikalia.

Stosowanie węży technicznych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym
nach oben