Węże do odsysania liści

Firma NORRES oferuje optymalne rozwiązania z zastosowaniem węży technicznych

Węże stosowane w odkurzaczach i zbieraczach do liści, zamiatarkach oraz maszynach czyszczących, muszą sprostać znacznym obciążeniom.Odsysanie wysokościeralnych materiałów, takich jak liście, gałęzie i małe kamienie powoduje duże zużycie ścianek węży, ale problem ten można rozwiązać stosując właściwy rodzaj węży! Ponieważ tylko odpowiedni wąż umożliwi bezproblemową eksploatację.

Węże zaprojektowane specjalnie dla pojazdów komunalnych

Odsysanie liści, gałęzi oraz brudu powoduje duże zużycie węży stosowanych w pojazdach komunalnych. Dlatego też poszukiwane są właściwości węży gwarantujące eksploatującemu podmiotowi odpowiednie korzyści. Do powyższych właściwości zalicza się przede wszystkim długie okresy żywotności, prostą obsługę, wysoką odporność na ścieranie, jak również odporność na mikroby i hydrolizę, w celu zagwarantowania niewielkiego ryzyka wystąpienia awarii. Firma NORRES oferuje szeroki wybór węży poliuretanowych, w tym liczne węże do odkurzaczy liści i do zamiatarek. Węże firmy NORRES są produkowane z poliuretanu Premium Pre-PUR®. Odporność na ścieranie poliuretanu Pre-PUR® jest ok. 2,5-5 razy lepsza niż większości materiałów gumowych oraz ok. 3-4 razy lepsza niż większości węży wykonanych z miękkiego PCW. Ponadto węże z Pre-PUR® są elastyczniejsze oraz lżejsze niż porównywalne węże gumowe i umożliwiają tym samym prostą obsługę. Węże NORRES wytrzymują bez problemu duże obciążenia występujące przy załamywaniu i przejeżdżaniu. Optymalnymi parametrami w tym zakresie charakteryzują się szczególnie – oferowane w ramach palety produktów firmy NORRES – opracowane specjalnie dla pojazdów komunalnych, węże typu AIRDUC® 355 PUR SWEEPER oraz AIRDUC® 355 PUR  SWEEPER REINFORCED.

Prawidłowy wybór węży umożliwia optymalne zastosowanie urządzeń!

Dzięki posiadanej wysokiej odporności na ścieranie oraz na zużycie, wspomniane typy węży – eksploatowane w odkurzaczach do liści, w zbieraczach do liści oraz w zamiatarkach – mogą podczas eksploatacji być bez obaw ciągnięte po ziemi, po drogach i łąkach. Wymienione węże są ponadto odporne na mikroby i hydrolizę, charakteryzują się wysoką elastycznością niskotemperaturową oraz są odporne na wiele agresywnych substancji. Węże NORRES do odsysania liści gwarantują – dzięki swoim doskonałym właściwościom – dłuższe okresy żywotności, mniejsze czasy przestoju oraz prostszą i szybszą obsługę. Dzięki temu czasy przestoju maszyn są minimalizowane, a koszty eksploatacji utrzymywane na niskim poziomie.

Węże do odsysania liści
nach oben