Zaangażowanie społeczne

Zaangażowanie społeczne i socjalne t oważny punkt w firmie NORRES Schlauchtechnik. Nasze darowizny wspierają instytucje socjalne. Szczególnie ważne są dla nas projekty, w których wspieramy osoby niepełnosprawne, zwłaszcza dzieci. Angażujemy się również w ochronę środowiska.

NORRES Schlauchtechnik regularnie wspiera pracę organizacji “Arche Noah – Arka Noego”. Arka Noego to hospicjum dla dzieci w naszym regionie. Obiekt jest unikatowy w swojej koncepcji w kraju i łączy dwie funkcje: hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci i jednocześnie krótkookresowa opieka nad niepełnosprawnymi dziećmi. Profesjonalna opieka w Arce Noego odciąża i wspiera rodziny chorych. Darowizny na Boże Narodzenie to również tradycja w NORRES.

W firmie NORRES wszyscy ludzie są równi. Dlatego wszyscy pracownicy mają takie same możliwości. Pochodzenie etniczne, religia, pochodzenie społeczne, wiek, płeć lub niepełnosprawność są bez znaczenia. NORRES ściśle współpracuje z z akładem pracy chronionej. Niepełnosprawni pracują w firmie NORRES i uczestniczą w pełni w życiu firmy.

NORRRES Schlauchtechnik dba o środowisko naturalne zgodnie z wymogami. Wraz z przeprowadzką do zakładu II poczyniliśmy znaczne inwestycje w ekologiczny proces produkcji i oszczędne eksploatowanie budynku biurowego. Optymalna izolacja, izolowane okna, klimatyzacja sterowana centralnie i odzysk ciepła na produkcji chronią optymalnie środowisko: od momentu przeprowadzki w 2009 r. do wyremontowanego objektu w Gelsenkirchen firma NORRES zredukowała znacznie zużycie wody, prądu i energii – mimo, że powierzchnia zwiększyła się czterokrotnie.

Proszę zapoznać się z aktualnościami naszego programu socjalnego i społecznego!

Time to help - NORRES supports the children's hospice in the region

Continuing the Christmas tradition, NORRES supports the Gelsenkirchen children's hospice Arche Noah. Especially in these difficult times, it is important to the company group to support the work of the only children's hospice in Gelsenkirchen - even if everything is a little different this year.

Christmas donation - at a distance

NORRES Schlauchtechnik has been supporting Noah's Ark in Gelsenkirchen with a Christmas donation for over ten years. The donation is not only a sum of money which is handed over, but also stands for sympathy, honest commitment and the personal contact with Noah's Ark - which has been existing for years. Due to the Corona pandemic, it is with a heavy heart that this year we will forego a personal meeting within this framework. But this does not apply to the support that makes it possible to make the quality of life of the affected children and their parents a little bit easier!

The Arche Noah

The Arche Noah is a unique, national organisation with two functions: It is a short-term establishment for severely disabled children and also a hospice for terminally ill children. The aim of the organisation is to support and relieve families by providing children and young people at the Arche Noah with professional care. The Arche Noah in Gelsenkirchen describes itself as a “house of life”, which can be seen in the bright, inviting and colourful design of the rooms and outside areas.