Zaangażowanie społeczne

Zaangażowanie społeczne i socjalne t oważny punkt w firmie NORRES Schlauchtechnik. Nasze darowizny wspierają instytucje socjalne. Szczególnie ważne są dla nas projekty, w których wspieramy osoby niepełnosprawne, zwłaszcza dzieci. Angażujemy się również w ochronę środowiska.

NORRES Schlauchtechnik regularnie wspiera pracę organizacji “Arche Noah – Arka Noego”. Arka Noego to hospicjum dla dzieci w naszym regionie. Obiekt jest unikatowy w swojej koncepcji w kraju i łączy dwie funkcje: hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci i jednocześnie krótkookresowa opieka nad niepełnosprawnymi dziećmi. Profesjonalna opieka w Arce Noego odciąża i wspiera rodziny chorych. Darowizny na Boże Narodzenie to również tradycja w NORRES.

W firmie NORRES wszyscy ludzie są równi. Dlatego wszyscy pracownicy mają takie same możliwości. Pochodzenie etniczne, religia, pochodzenie społeczne, wiek, płeć lub niepełnosprawność są bez znaczenia. NORRES ściśle współpracuje z z akładem pracy chronionej. Niepełnosprawni pracują w firmie NORRES i uczestniczą w pełni w życiu firmy.

NORRRES Schlauchtechnik dba o środowisko naturalne zgodnie z wymogami. Wraz z przeprowadzką do zakładu II poczyniliśmy znaczne inwestycje w ekologiczny proces produkcji i oszczędne eksploatowanie budynku biurowego. Optymalna izolacja, izolowane okna, klimatyzacja sterowana centralnie i odzysk ciepła na produkcji chronią optymalnie środowisko: od momentu przeprowadzki w 2009 r. do wyremontowanego objektu w Gelsenkirchen firma NORRES zredukowała znacznie zużycie wody, prądu i energii – mimo, że powierzchnia zwiększyła się czterokrotnie.

Proszę zapoznać się z aktualnościami naszego programu socjalnego i społecznego!