Hadice pro mnohá využití

Dopravní hadice pro zpracování surovin

V této sekci bychom Vám rádi pomohli s výběrem produktu vhodného pro dopravu či zpracování surovin. Jsou zde proto vybrány nejvhodnější produkty z nabídky pro plnění a vyprazdňování sil nebo cisternových vozů. V závislosti na vlastnostech přepravovaného média, máme v nabídce polyuretanové hadice antistatické (AS) nebo elektricky vodivé (ES) ,které jsou v souladu s pokyny ATEX a německé TRGS 727, což jim umožňuje mimo jíné také použití v oblastech, kde hrozí nebezpečí výbuchu . Další informace o našem sortimentu pro zpracování surovin viz níže.

Schließen
Silo, silo vuz , nákladní silo vuz, cist erna , cist ernový vuz: plnení sil, vyprázdnování si
Doporučeno zákazníky NORRES
AIRDUC® PUR 356 AS
NORPLAST® PUR-C 386 AS
Osvědčené alternativy
AIRDUC® PUR 356 FOOD
AIRDUC® PUR-INOX 356 FOOD-AS
AIRDUC® PUR 356 EC
AIRDUC® PUR 356 FOOD REINFORCED
BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS
NORPLAST® PUR 387
NORPLAST® PUR-C 387 AS
NORPLAST® PVC 384 FOOD
Schließen
Trídící stroj / pros évací stroj, vibracní trídící stroj, bubnový trídící stroj, rovinná prosévacka, vzduchová prosévacka
Doporučeno zákazníky NORRES
PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT
Osvědčené alternativy
PROTAPE® PUR 301 AS
PROTAPE® PUR 330 AS
PROTAPE® PUR 330 FOOD
PROTAPE® PUR-INOX 330 FOOD-AS


Hadice pro zpracování surovin

Aplikace a vlastnosti

Hadice pro zpracování surovin se používají hlavně pro plnění a vypouštění cisternových vozů a sil. Dále jsou používány také u vibračních třídicích strojů, prosévacích strojů a při plošném větrání.
Následující typy hadic jsou vhodné pro plnění a vypouštění cisternových vozů a sil: AIRDUC® PUR 356 AS / PUR 356 EC / PUR 356 FOOD / PUR-INOX 356 FOOD-AS / PUR 356 POTRAVINÁŘSKÁ POTRAVINÁŘ, NORPLAST® PUR-C 386 AS / PUR 387 / PUR-C 387 AS / PVC 384 FOOD a BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS.
Následující typy hadic jsou vhodné pro použítí u vibračních třídicích strojů, prosévacích strojů a při plošném větrání: PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT / PUR 301 AS / PUR 330 AS / PUR 330 FOOD and PUR-INOX 330 FOOD-AS.
Při dopravě surovin pomocí hadic dochází k elektrostatickému nabíjení v důsledku tření materiálu proti stěně a tření uvnitř média. V případě hořlavých surovin může dojít k vznícení nebo dokonce k explozi suroviny. Použití antistatických hadic může tomuto riziku zabránit. Antistatické hadice jsou označeny AS, například AIRDUC® PUR-INOX 355 FOOD-AS. V některých případech, jako je například přenášení uhlíku, je elektrostatický náboj tak silný, že antistatická hadice není dostatečná. V takových případech musí být hadice elektricky vodivá, aby elektrický náboj mohl být veden přes uzemnění a výbuch nenastal. Elektricky vodivé hadice mají označení EC, jako například AIRDUC® PUR 356 EC.

Často kladené otázky

Jak odolné jsou hadice NORRES proti opotřebení?

V závislosti na oblasti použití a dopravovaném materiálu mají uvedené hadice co nejvyšší životnost. Pro lepší přehled vám ukážeme srovnání hadic uvedených v této části podle jednotlivých médií:
Vhodné pro přepravu plynů, brusných prachů, prášků a vláken: PROTAPE® PUR 301 AS / PUR 330 AS / PUR 330 FOOD a AIRDUC® PUR 350 AS
Vhodné pro přepravu plynů, brusných prášků, sypkých materiálů, granulí: PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT
Vhodné pro přepravu prášků, sypkých látek, granulí, kapalin, plynů: NORPLAST® PVC 384 FOOD
Vhodné pro přepravu abrazivních prášků, sypkých hmot, granulí, plynů: NORPLAST® PUR-C 386 AS
Vhodné pro přepravu extrémně abrazivních sypkých materiálů, granulí, kamenů: AIRDUC® PUR 356 AS / PUR 356 EC / PUR 356 FOOD REINFORCED / PUR-INOX 356 FOOD-AS, BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS, NORPLAST® PUR 387 a PUR-C 387 AS

Jsou tyto hadice optimalizovány?

Ano, všechny specifikované hadice jsou vzhledem k jejich geometrii a hladkému vnitřnímu povrchu optimalizovány.

Technické detaily a normy

Všechny antistatické hadice, které jsou uvedeny v této části, mají následující vlastnosti:
• Trvale antistatická stěna: elektrický a povrchový odpor < 109 ohm
• Certifikováno dle TRGS 727 a ATEX 2014/34 / EU
Další informace naleznete zde.

Všechny elektricky vodivé hadice, které jsou uvedeny v této části, mají následující vlastnosti:
• Trvale el. vodivá stěna:: elektrický a povrchový odpor < 103 ohm
• Certifikováno dle TRGS 727 a ATEX 2014/34 / EU
Další informace naleznete zde.

Hadice s normou DIN 26057:
• Typ 1: PROTAPE® PUR 301 AS
• Typ 4: AIRDUC® PUR 356 FOOD / PUR-INOX 356 FOOD-AS / PUR 356 EC / PUR 356 AS

Tyto typy hadic jsou také nehořlavé dle DIN 4102-B1:
• PROTAPE® PUR 301 AS / PUR 330 AS

nach oben