Otevírací doba: Po - Čt 08.00 - 16.30 (Pá 08.00 - 15.30) +420 555 501 902/ 901

Ztráta pevnosti v důsledku vystavení vyšším teplotám

Technické údaje se vždy týkají měření při 20° C. Při vyšších teplotách se tyto hodnoty snižují kvůli rostoucímu změkčení.

Zbytková pevnost při teplotě

Soft PVC

Pre-PUR®

Pre-PUR® HT

20° C 100% 100% 100%
30° C 70% 90% 95%
40° C 50% 80% 90%
50° C 30% 70% 85%
60° C 50% 75%
70° C 30% 60%
100° C 20% 40%
125° C 10% 20%
150° C 10%

Tyto faktory by měly být zohledněny při zatíženích v rozsahu daného přetlaku.
Příklad: Pracovní limit pro materiál PU při 40° C:

ptol(40° C) = ptol(20° C) × 80 %

nach oben