NORFLEX® bez oplotu z tkaniny

Węże NORFLEX® firmy NORRES są wytłaczane osiowo. Są one gładkie wewn. i na zewn. .

Konstrukcja jak i właściwości węża mogą być dopasowane do Państwa potrzeb. Podnosi tokorzyść dla Klienta, tworzy wartość dodaną i często obniża koszty. Prosimy o kontakt!

Ścianka węża:

  • wyciskana osiowo bez spoin i miejsc zgrzewania
  • grubość ścianki jednolita i wg tolerancji
  • gazo- i wodoszczelne
  • możliwość zafarbowania pod Klienta
NORFLEX® Construction without fabric reinforcement
NORFLEX® without fabric reinforcement blueprint
nach oben