Wytyczne w sprawie instalacji

Zasady układania

Wymagania w oparciu o DIN 20066 i dyrektywy BG Chemie (instrukcja T 002):

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przewodów wężowych i nie skracać ich żywotności przez dodatkowe obciążenie, należy spełnić następujące wymagania.

Jeżeli nie można wykluczyć zewnętrznego mechanicznego obciążenia (np. częstego przeciągania po podłodze), to należy stosować węże wykonane z bardzo odpornego na ścieranie poliuretanu lub z CP z umieszczonym na zewnątrz stalowym profilem zaciskowym.

Węże AIRDUC® PUR i CP z zewnętrzną ochroną przed wycieraniem

Zwykłe węże bez zintegrowanej ochrony przed wycieraniem.

Węzę podłączać nie skręcając ich.

 

Unikać zbyt dużego obciążanie przez zginanie stosując w tym celu rolki i wieszaki do węży o dozwolonym promieniu krzywizny .

Węże prowadzone jako łuk o 180° montować z odpowiednim zapasem długości. Odległość końców węża określić na podstawie dozwolonego promienia zagięcia.

Unikać niedozwolonych zagięć bezpośrednio za armaturą podłączeniową. Przestrzegać minimalnego promienia zagięcia. 

 

Kierunek ruchu i oś węża powinny leżeć w jednej płaszczyźnie. W ten sposób unika się szkodliwego obciążenia przez skręcanie.

 

Węże prowadzić tak, aby nie miały styku z podłogą, ściankami ani z innymi obiektami 

 

Zastrzega się zmiany techniczne.

nach oben