Cięcie i instalacja

Przecinanie zbrojonych węży ze sztucznego tworzywa

Do przecięcia węża nadaje się szczególnie nóź z ząbkowanym ostrzem.

Przecinanie węży metalowych 375 – 377

Końcówki ustalić nitami lub lutując
Wkrętakiem podważyć profil.
Naddatek profilu obciąć nożycami do blachy lub szczypcami.

Przecinanie metalowych węży do ochrony kabli gołych lub w płaszczu ze sztucznego tworzywa (typy 101 – 109)


Przez odłamanie:

Przeciąć płaszcz ze sztucznego tworzywa (jeżeli istnieje).
Odłamać metalowy wąż.
Naddatek profilu obciąć nożycami do blachy lub szczypcami.

Przez nacięcie:

Przeciąć płaszcz ze sztucznego tworzywa (jeżeli istnieje).
Naciąć osiowo małą tarczą pilarską z twardego metalu.
Przez wzajemne przekręcanie rozłączyć końcówki węża.

Przez piłowanie:

Przeciąć piłą taśmową z dużą prędkością taśmy
Szczelny monta? przy u?yciu oryginalnego wyposa?enia.
Wyraźny przeciek w przypadku zastosowania zwykłych opasek zaciskowych.

Uziemienie do ochrony przed ładunkami elektrostatycznymi.

Poprawne i całościowe uziemienie wszystkich elementów składowych instalacji (włącznie z wężami i wyposażeniem podłączonym do końcówek węży) chroni w dużym stopniu przed zakłóceniami procesów i zapłonem wybuchowej atmosfery. Prosimy przestrzegać informacji w arkuszach danych technicznych dotyczących ładunków elektrostatycznych.

Usuwanie izolacji drutów w wężach AIRDUC®

Wąż przeciąć wzdłuż drutu nożem z ząbkowanym ostrzem
Albo ściągnąć tworzywo sztuczne szczypcami do usuwania izolacji

Albo usunąć je specjalnym ściągaczem do izolacji
Szczelny montaż przy użyciu oryginalnego wyposażenia
Wyraźny przeciek w przypadku zastosowania zwykłych opasek zaciskowych

Zapewnienie dostatecznej szczelności montażowej

Dostateczną szczelność można uzyskać w większości przypadków tylko stosując opracowane przez nas w tym celu opaski do węży spiralnych. Wydostające się media mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego, długotrwale zakłócać procesy i często pogarszają skuteczność zastosowań.

Zastrzega się zmiany techniczne.

nach oben