Węże techniczne firmy NORRES dla przemysłu drzewnego

Węże typoszeregu NORRES TIMBERDUC® stanowią optymalne rozwiązania z zastosowaniem węży technicznych, przeznaczone dla przemysłu drzewnego.

Węże stosowane w przemyśle drzewnym są poddawane ekstremalnym warunkom eksploatacyjnym. Analogicznie do innych gałęzi przemysłu, również w profesjonalnym przetwórstwie drewna bardzo ważna jest płynna i niezakłócona eksploatacja maszyn. Cel: maszyny oraz urządzenia współpracujące w ramach linii technologicznych muszą możliwie nienagannie funkcjonować, a ewentualnie występujące przestoje muszą zostać zminimalizowane!

Typoszereg TIMBERDUC® – rozwiązania z zastosowaniem węży technicznych dla przemysłu drzewnego

Węże te znajdują zastosowanie w przemyśle przetwórstwa drzewnego przede wszystkim w urządzeniach odciągowych usuwających pyły i wióry powstające w trakcie produkcji. Podczas przetwarzania drewna podstawową kwestią jest niezakłócona eksploatacja całego urządzenia technologicznego. Użyty wąż musi sprostać ekstremalnym warunkom eksploatacji występujących w procesie produkcyjnym. Mając na uwadze okoliczności specyficzne dla tej branży, firma NORRES będąca producentem węży technicznych opracowała i zoptymalizowała odpowiedni typoszereg węży spełniających ekstremalne warunki występujące w przemyśle drzewnym. Węże typoszeregu TIMBERDUC® są wykonywane z wysokiej jakości permanentnie antystatycznego poliuretanu premium (o nazwie handlowej Pre-PUR®). Dzięki temu węże te charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie, mikroby i hydrolizę, a ponadto są permanentnie antystatyczne, dzięki czemu wydłużony zostaje okres ich przydatności eksploatacyjnej oraz zmniejszone ryzyko wystąpienia awarii.

Optymalne wykorzystanie w przemyśle przetwórstwa drewna

Węże, które są stosowane w urządzeniach i instalacjach odciągowych w przemyśle przetwórstwa drzewnego muszą spełniać wymogi technologiczne zwłaszcza w zakresie przesyłu materiałów ściernych. Ponieważ pył drzewny lub wióry drzewne są zapalnymi materiałami sypkimi, to w instalacjach odciągowych powinno się stosować węże antystatyczne. Gdyż podczas przesyłu – wskutek tarcia o materiał ścianek węży – może dojść do elektrostatycznego naładowania, które z kolei może się rozładować z jednoczesnym przeskokiem iskry, stanowiąc niebezpieczeństwo zapalenia się pyłu drzewnego. Węże techniczne produkcji firmy NORRES z przeznaczeniem do procesów przetwórstwa drewna, takie jak TIMBERDUC® PUR 532 AS lub TIMBERDUC® PUR 533 AS, są odporne na ścieranie, trudno zapalne i antystatyczne. Odporność na ścieranie oraz związany z tym długi okres żywotności technicznej obu węży potwierdzają ich szczególną przydatność eksploatacyjną w powyższym zakresie. Oprócz funkcjonalności, także poręczność w obsłudze tego typu części konstrukcyjnej maszyn, do których należą węże techniczne, stanowi ważne kryterium w ich codziennej eksploatacji. Wąż typu TIMBERDUC® PUR 531 AS spełnia powyższe kryterium, gdyż charakteryzuje się wysoką elastycznością oraz niewielką masą. Obie wymienione właściwości umożliwiają dodatkowo prostą obsługę oraz szybki montaż w eksploatowanych instalacjach odciągowych. Węże typu NORRES TIMBERDUC® PUR 531 AS, 532 AS oraz 533 AS są trudno zapalne według wymogów normy DIN 4102-B1 oraz antystatyczne z rezystancję skrośną i powierzchniową < 10⁹ Ω.  Ponadto wyspecyfikowane typy węży są certyfikowane wg niemieckich norm technicznych stosowanych w obrocie materiałami niebezpiecznymi TRGS 727 oraz posiadają homologację ATEX 2014/34/UE. W związku z powyższym są one dopuszczone do stosowania w transporcie pneumatycznym palnych pyłów i materiałów sypkich.

Wąż typu TIMBERDUC® PUR 532 CNC – specjalnie do maszyn sterowanych numerycznie CNC

Wąż typu TIMBERDUC® PUR 532 CNC został specjalnie opracowany do stosowania w maszynach sterowanych numerycznie CNC oraz w centrach obróbczych CNC. Wąż ten charakteryzuje się najlepszymi właściwościami produktowymi: Jest on bardzo odporny na ścieranie, bardzo elastyczny oraz ściśliwy w stosunku 4:1, jednocześnie trudno zapalny według wymogów normy DIN 4102-B1. Wąż ten spełnia również wymogi bezpieczeństwa niemieckiego branżowego towarzystwa ubezpieczeniowego przemysłu drzewnego HBG. Wąż typu TIMBERDUC® PUR 532 CNC może być stosowany w zakresie temperatur od -40°C do 90°C, krótkotrwale do 125°C.

Wąż typu TIMBERDUC® PUR 532 CNC – specjalnie do maszyn sterowanych numerycznie CNC
nach oben